Svärmorstunga är både extremt lättskött och nyttig ur hälsosynpunkt: En optimal krukväxt, helt enkelt.

Den renar luften från bensen, formaldehyd och trikloretylen, samt tar upp koldioxid ur luften nattetid och placeras med fördel i sovrummet.

Plantan står gärna ljust (även i direkt solljus), men klarar också mörka placeringar inåt i rummet. Vattna högst en gång i veckan: Glöm gärna bort den och häll på ordentligt när du väl kommer ihåg.

Det finns olika varianter av svärmorstunga, med helgröna eller brokiga blad. Så småningom blir plantan stor och tung, även om den växer långsamt. Plantera om den ca. 1 gång / år och ställ i bastanta krukor. Blir den för stor eller skickar upp sidoplantor kan du helt enkelt dela på den, så har du två plantor.

Svärmorstunga blir nästan aldrig angripen av sjukdomar.