Alla ormbunkar är bra luftfuktare, och Spjutbräken har dessutom visats ta upp xylen och toluen.

Spjutbräken ska placeras ljust men inte i direkt sol, eller i viss skugga. Den ska vattnas så jämt att jorden alltid hålls fuktig, men får aldrig bli stående i vatten.

Spjutbräken är en tropisk ormbunke som inte vill stå kallare än 18°C.