Murgröna är mycket bra på att ta upp bensen ur luften, men inte en helt lättskött växt.

Plantan ska stå ljust men inte i direkt sol, och sorter med vitbrokiga blad ska behöver stå ljusare. Den ska vattnas så att jorden hålls fuktig men inte blöt.

Inomhusluften är ofta för torr för murgröna, som lätt blir angripen av spinn om den blir för varm och torr (länk). Det kan motverkas genom att hålla luften i rummet fuktigare, eller spreja bladen med vatten.

Murgröna innehåller irriterande ämnen som kan ge magbesvär och förgiftning om den äts i större mängder.