Gullranka är lättskött, tar upp bensen och formaldehyd, ökar luftfuktigheten och orsakar sällan besvär hos allergiker.

Plantan ska varken stå för ljust eller för mörkt, men klarar viss variation åt endera hållet. Den vill vattnas regelbundet men inte så ofta att den blir stående i blöt jord, låt jorden bli lite torr mellan varje vattning.

Gullrankan växer rätt fort och bildar långa rankor som antingen får hänga eller binds upp på stöd. Den blir sällan angripen av sjukdomar.

Växten är inte särskilt giftig, men innehåller irriterande ämnen som om den äts kan ge sveda i munnen och magbesvär.