Grundläggande växtskötsel

Vad är växtskötsel?

Krukväxterna har från början utvecklats för att leva i olika miljöer. Växtskötsel går ut på att du ska få en helt främmande miljö (insidan av ett hus) att likna växtens riktiga växtplats så mycket att den kan överleva.

Om en krukväxt är lätt- eller svårskött beror på dess ursprung och hur lätt den anpassar sig till olika miljöer. Det är lätt för en ovan person att simulera en torr, varm ökenmiljö med sällsynta kraftiga regn, och svårare att simulera ett fuktigt, skuggigt tropiskt träsk med jämn nederbörd.

Hur överlever en växt?

Alla växter behöver tre saker för att överleva:

Vatten: Löser upp näringsämnen i jorden så att växten kan ta upp dom, och ger växtcellerna stadga så att de levande delarna av växten behåller sin form och inte slokar.
Luft: Växten tar i stort sett allt den behöver från luften. En växt ”äter” koldioxid (CO2) genom fotosyntesen. Den ”andas” genom att ta upp syre (O2), precis som djur.
Solljus: Ger energin som driver fotosyntesen.
Hur vattnar man?

Det beror på vilken miljö man ska imitera.

En växt som ska vattas rikligt men sällan vattnas max en gång / vecka, kanske bara en eller två gånger / månad. Man häller på ordentligt med vatten så att jorden blir genomblöt, men låter inte innerkrukan bli stående i en stor pöl av vatten eftersom rötterna kommer kvävas. Känn på jorden: Den ska bli torr innan man vattnar, men inte så torr att den helt torkar ihop till en hård skorpa.

En växt som ska vattnas lite men regelbundet vattnas ca. 2-3 gånger / vecka med mindre skvättar av vatten. Jordytan ska ha hunnit torka, men jorden kännas lite fuktig om man sticker ner ett finger.

Om det är så varmt på sommaren att vatten avdunstar ur jorden på grund av värmen behöver man vattna oftare.

Vart ska en växt placeras?

Det beror på hur mycket ljus den vill ha. En ljus placering är t.ex. i ett fönster dit solen når, en mörk placering är in i rummet ett par meter från ett fönster. Ingen växt klarar sig helt utan något ljus.

En växt som inte får tillräckligt mycket ljus kommer växa så att den ser lång och ranglig ut, med glesa blad och blad som gulnar och faller av. En växt som ställs i mer ljus än den tål får brännskador i form av fläckar och döda delar på bladen. Ta reda på var växten du köpt vill stå!

Fotosyntesen sker i växtens gröna delar. Om det finns varianter som odlats fram med vita/gula delar på bladen behöver dom därför mer ljus än helt gröna varianter.

Behövs näring?

Det beror på om växten kommer från en miljö där marken är näringsrik eller näringsfattig, och hur anpassningsbar den är till olika miljöer.

Många växter klarar sig bra på näringen som finns i krukväxtjord, men kan växa ännu bättre med tillförsel av växtnäring. Andra växter behöver extra näring. Ett fåtal växter är anpassade till näringsfattiga miljöer och klarar inte av näringstillförsel alls.

Hur kan man leta efter mer information?

Informationen på gronluft.se är mer en introduktion än ett försök att täcka upp all information som redan finns på nätet. Besök länksidan för tips på sidor att besöka, eller googla på växtens namn + ”skötsel” (ta gärna med växtens latinska namn).