För den som kan komma ihåg vattningen är fredskalla en lättskött växt och en fantastisk luftförbättrare.

Fredskallan renar luften från en mängd skadliga ämnen som bensen, formaldehyd, trikloretylen, xylen och toluen, aceton, alkohol och ammoniak. Den är dessutom en mycket effektiv luftfuktare.

Fredskallan vill inte stå i direkt solljus, utan trivs bättre i skuggigare lägen. Den är en sumpväxt och ska hållas fuktig: Jorden ska inte vara helt genomblöt eftersom rötterna då kommer kvävas, men i ytterkruka eller på fat kan man vattna så mycket att lite vatten blir stående runt botten på innerkrukan. Torkar plantan blir bladen bruna och fula, men med vattning kan växten överleva och sätta nya blad.

Blomstänglarna kan klippas av när det vita bladet blir grönt om man vill få upp nya stänglar. Plantan kan delas när den planteras om.

Växten är inte särskilt giftig, men innehåller irriterande ämnen som om den äts kan ge sveda i munnen och magbesvär.