Bildkällor

Växtfotona på gronluft.se har i de flesta fall tagits från Wikipedia Commons, där de licensierats för fri användning och bearbetning av upphovsmännen. Alla bilder som skapats med dessa bilder som grund får vidareanvändas under sin ursprungliga licens.

Bilder ej listade här har tagits eller tecknats för gronluft.se av författaren och får inte vidareanvändas.

Licensierade under CC Attribution 3.0 Unported:

Licensierade under CC Attribution-ShareAlike 2.5 :

Licensierade under GNU Free Documentation License, Version 1.2:

Public domain: