Banddracena är lättskött och en effektiv luftrenare.

Den tar upp bensen,  formaldehyd och trikloretylen i hög grad, och släpper ut ganska mycket vattenånga och ger ökad luftfuktighet.

Banddracena vill ställas ljust eller halvskuggigt: Plantor med helt gröna blad klarar mörka lägen bättre än plantor med vita band. Den ska vattnas så mycket att jorden hålls lätt fuktig men inte blöt, och klarar att torka ut helt av och till.

Det finns olika sorter av denna dracena, med helt gröna eller brokiga blad. Sorter med brokiga blad behöver stå ljust om mönstret ska vara kvar.

Om växten står för torrt och varmt kan den bli angripen av spinn (länk).