Gilla Grön Luft på Facebook!

Krukväxter som förbättrar din hälsa

Bättre miljö inomhus

Vi tillbringar största delen av våra liv inomhus, men luften som vi andas där är långt ifrån alltid bra. Inuti många byggnader är luften ofta för torr och dåligt syresatt. Utsläpp av ohälsosamma ämnen från moderna material och miljöförstöringar försämrar också luften.

Alla krukväxter förbättrar miljön inomhus, men vissa sorter är extra hälsosamma. Den här sidan listar 22 vanliga krukväxter som tar upp gifter ur luften, ökar luftfuktigheten, och förbättrar luften även om natten.

framsidesbild framsidesbild framsidesbild

Både valet av växter och skötselguiderna är tänkta att passa också för folk som inte redan är vana vid att odla krukväxter.

Om du har svårt att hålla växter vid liv så titta på guider/frågor för tips och välj sen en tålig sort.

En sida fŲr folk intresserade av naturlig, miljŲvšnlig, enkel luftrening. FŲr intresserade av všxter, krukvšxter, blommor, blomster, všxtodling, tršdgŚrd, plantor, sticklingar, frŲ, frŲer. Lšr dig mer om všxter du redan šger, odla nya sorter, planera ditt hem! GrŲna fingar inget krav: LšttskŲtta všxter finnes!